0300-83 48 40

Huvudrubriker

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill”.

 

Våld kan vara både fysisk och psykisk.

 

Gällande våld i nära relation får ofta kvinnor mottaga både fysiskt och psyktiskt våld. Även män är utsatta, men kvinnor använder sig oftast av psykiskt våld, t ex ständiga kränkningar, använder barnen som "verktyg" mot mannen.

 

Dessa typer av kränkningar är också en form av våld:

 

  • Ekonomiskt våld. Förövaren manipulerar och styr sitt offer genom t ex ekonomiskt beroende, kräver partnerns lön för att sen "portionera ut".
  • Sexuellt våld. När man tvingar någon till sexuella handlingar de inte vill delta i.
  • Materiellt våld. Det kan innebära att man slår sönder saker, sparkar in dörrar etc.
  • Latent våld. Uttalat eller outtalat hot. Förövare kan genom sitt kroppsspråk, antydningar och blickar göra att man upplever hot.
  • Försummelse. När man lever i beroendeställning, t ex pga en funktionsnedsättning och blir försummad; får ingen mat, inte blir tvättad etc.
Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.