Anhörig

Det är omöjligt att i förväg veta hur man reagerar när en närstående utsätts för ett brott

När ett brott begåtts drabbas ofta anhöriga/vänner/arbetskamrater också. Även om man inte varit med om brottet kan man reagera starkt på det som hänt. Samtidigt vill man kanske vara stark och stötta den drabbade. Det kan också vara svårt för omgivningen att förstå att du som anhörig har det jobbigt och det är lätt att visa upp en bild av sig själv som inte stämmer med insidan. För att orka vara stöttande måste du ta hand om dig själv och dina känslor.

Vår erfarenhet visar att en anhörig som även tar hand om sig själv ger det bästa stödet!
Vi på BOJ kan stötta dig i detta arbete, och om det behövs slussar vi dig vidare för att kunna få adekvat hjälp med praktisk information och/eller samtal.

Tveka inte att ringa – ingen fråga är för liten!

0300-83 48 40