Företagssponsring

Ekonomiskt är vi helt beroende av välviljan hos samhällets aktörer.
Ett sätt för företag att stödja vår verksamhet är sponsring.

Om ditt företag är intresserat av att stödja oss i vår strävan att ge hjälp och stöd till brottsoffer i Kungsbacka så är du hjärtligt välkommen att höra av dig på 0300-83 48 40 alt info@kungsbacka.boj.se så får vi diskutera formerna för sponsringen.