Stöd oss

Vår verksamhet är helt ideell vilket gör att ekonomiskt stöd och sponsring är väsentligt för att hålla verksamheten i gång.

Vi som är engagerade på Brottsofferjouren Kungsbacka samarbetar med polis, advokat, socialtjänst, andra myndigheter och idella föreningar. Eftersom vi har en nära kontakt med brottsofferna får vi tillsammans en samlad bild av vad som kan göras för att förbättra villkoren för brottsoffer och att stärka rättssäkerheten. För att kunna vara en del av detta viktiga arbete behöver vi en hållbar ekonomisk situation.

Det är där du kommer in.

Ditt stöd är viktigt. Många bäckar små…..