Stödperson

Stödpersoner arbetar ideellt och har jour en vecka i taget. Alla har genomgått Brottsofferjourernas Riksförbunds grundutbildning för stödpersoner och har kunskaper om krisreaktioner, att samtala, polisens arbete och rättsprocessen. Stödpersonen måste bli godkänd efter genomgången utbildning för att få arbeta aktivt som stöd. Stödpersonen slussar dig vidare om du behöver mer kvalificerad hjälp än vad vi kan ge.

Stödpersonen är en medmänniska som har tid att lyssna och som genom samtal kan hjälpa brottsoffret, vittnet eller anhörig att reda ut sina känslor och formulera sina upplevelser och bekymmer. Det är ibland lättare att prata med någon utomstående.

Stödpersonen kan guida dig genom hela processen. Allt från att hjälpa till med att fylla i blanketter, förstå innebörden i dokument som skickas till dig, vilken hjälp som finns till just dig. Du kan behöva ett samtal för att lätta de tunga känslorna, ibland flera när oron gnager och när frågorna hopar sig kring allt det praktiska. Hur hjälpen ser ut för just dig beror på just dina behov!

Brottsofferjouren Sverige har också utbildat ett antal språkvolontärer som via telefon kan ge stöd och information på olika språk.