Vittnesstöd

Vid en rättegång är det oftast den åtalade som är i fokus och många vittnen och brottsoffer känner sig förbisedda och vilsna. Då kan det kännas bra att ha stöd av en person som står utanför rättsväsendet och som känner till hur det fungerar.

Idén bakom vittnesstöd är att brottsoffret, även kallad målsäganden i en rättsprocess, samt vittnen ska känna sig trygga och omhändertagna. Vittnesstödets uppgift är att hjälpa vittnen och målsäganden i samband med rättegången. För att målsägande eller vittnen ska undvika att behöva träffa den åtalade har Brottsofferjouren ett avskilt rum för brottsoffren och vittnen i Varbergs Tingsrätt där vittnesstöd kommer att finnas under hela rättegången.

Vittnesstödjarna är ideellt engagerade personer som har fått utbildning om hur rättegångar går till, samt vilket stöd brottsoffer och vittnen behöver. Vittnesstödets roll är att ge information om hur rättegångssalen ser ut, var alla befinner sig i salen och inge trygghet. Vittnesstödet finns tillgänglig för frågor som uppkommer i efterhand och kan hjälpa till att följa upp upplevelsen av rättegången.

Vittnesstödet kan berätta om rätten till ersättning för kostnader i samband med inställelsen i rättssalen och var man kan kvittera ut sådan ersättning.

Som vittne är du alltid välkommen att kontakta BOJ för att tala med en stödperson som kan gå igenom dina erfarenheter och rättsprocessen.