Länkar

Brott i nära relation

Samlad information om våld i nära relationer

Kvinno- och tjejjourer

Kriscentrum Män

NCK, Nationellt Centrum för Kvinnofrid                                         

Polisens hemsida

Olika typer av brott

Efter polisanmälan

Kontaktförbud

Åklagarmyndighetens hemsida 

Polisens information för hjälp och stöd